Výměnný pobyt žáků v německé Bochumi

ISŠ SlavkovAktuálně

Výměnný pobyt žáků v německé Bochumi

V rámci projektu Comenius vycestovalo deset žáků ISŠ Slavkov u Brna do německé Bochumi. Ve dnech  17. – 21. března se zapojili spolu s německými kolegy do řešení aktuálních otázek na téma lidská práva. Čtyři studenti byli ubytováni v hostitelských rodinách, zbývajících šest na mládežnické ubytovně. 
 

 


 

Žáci byli rozděleni do skupin, v nich byl vždy jeden německý a dva čeští žáci. Program byl zahájen workshopem, v němž si představili základní lidská práva a začali pracovat na stanovených úkolech. Konverzace probíhala v anglickém a německém jazyce. Součástí programu bylo vaření, sportovní utkání, návštěva muzea DASA v Dortmundu, prohlídka města Bochum, účast ve vyučovacích hodinách či návštěva planetária s programem, který se vztahoval k člověku, jeho životu a mezilidským vztahům.
Ukončení práce na projektu vyvrcholilo závěrečnou hrou, v níž všichni zapojení žáci předvedli svoje znalosti o České republice a Německu. Program určitě naplnil svůj cíl. Přispěl k navázání nových přátelství, k odstranění jazykové bariéry, k upevnění dovedností nezbytných pro osobní život i pro budoucí zaměstnání. Všichni zapojení žáci vzorně reprezentovali svoji školu i sami sebe.

Mgr. Eva Zemánková