Velikonoční beránek 2021

ISŠ SlavkovAktuálně

Velikonoční beránek 2021

Na naší škole se stalo už hezkou tradicí vyhlásit soutěž o nejkrásnějšího velikonočního beránka, které se v letošním roce zúčastnilo 51 žáků ze všech našich oborů kuchař – číšník, hotelnictví, cukrář a dokonce nás pár svými výrobky překvapili automechanici. Truhláři naopak předvedli svoje výrobky ze dřeva. V loňském roce se do soutěže zapojili také naši kolegové, a proto jsme v letošním druhém ročníku pro ně vytvořili samostatnou kategorii – zaměstnanec školy.
Z žáků nejvíce hlasů získala K. Nováková oboru kuchař-číšník s 281 hlasy a mezi zaměstnanci nejvíce hlasů získala učitelka odborného výcviku L. Hladká. Výherkyním upřímně blahopřejeme. Všem děkujeme, že se v tak těžké době zapojili do soutěže.

Ing. L. Svobodová, ISŠ