Účast v celostátním antropometrickém výzkumu

ISŠ SlavkovAktuálně

 V únoru 2017 proběhlo na naší škole antropometrické měření žáků pořádané Fakultou sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně. Tento celostátní antropometrický výzkum probíhá v pravidelných intervalech od roku 1951.


   
Podle zjištěných hodnot z výzkumu v roce 2001 patřila naše mládež mezi nejvyšší na světě. Cílem projektu bylo zmapovat současný tělesný stav české mládeže a vysledovat závislost mezi tělesnou výškou, výskytem nadváhy
a způsobem stravování dětí.
Měření se zúčastnili žáci 18+. Průběh měření probíhal takto:
– vyplnění dotazníku,
– měření tělesné výšky,
– měření složení těla (podíl svalstva, tuků, minerálů aj.) bioelektrickou impedancí na přístroji InBody,
– rozbor naměřených dat s odborníkem.
Každý účastník získal informace o svém těle a stavu své tělesné kondice. Tyto informace by měly být motivací a zároveň inspirací ke zdravému životnímu stylu.

Mgr. R. Vaňura, ISŠ