U nás již Ježíšek naděloval

ISŠ SlavkovAktuálně

V měsíci listopadu a prosinci jsme uskutečnili nákupy nového inventáře, který opět zvýší úroveň materiálního vybavení školy pro praktickou výuku i provoz školy.


V měsíci listopadu jsme mohli zakoupit za přispění našeho zřizovatele JMK nový tranzit, který bude sloužit pro dopravu žáků na praxi, odborné soutěže a akce školy, které zajišťujeme. Tady se nám podařilo modernizovat náš vozový park, neboť dvacetiletý tranzit měl své kilometry dávno odjety.  Je to naše červená tečka z našeho loga a doufáme, že nám bude v dalších letech sloužit ke spokojenosti.
Naši automechanici dostali ještě jeden krásný dárek – stavebnici auta KAIPAN, kterou začnou v novém roce sestavovat tak, abychom provozuschopné auto mohli představit na jaře roku 2017. Ježíšek nezapomněl také na podporu nově otevřeného oboru cukrář, pro který jsme zakoupili mixéry pro profesionály. To je jen zlomek z toho, co nám Ježíšek nadělil, ale rádi jsme se s Vámi o tyto novinky podělili.

Kulhánková Vlad., ISŠ