Tradice a inovace

ISŠ SlavkovAktuálně

Již několik let se naši žáci učebních oborů pravidelně potkávají se svými vrstevníky ze zahraničí, aby společně pracovali, sdíleli své zkušenosti a vzájemně se naučili něco nového. Letošní podzim byl věnován oborům kuchař – číšník a truhlář.


Spolupráce s partnerskými školami v Maďarsku a Polsku akcentuje zejména praktickou stránku; v oblasti gastronomie se počítá s přípravou tradičních jídel dané země, truhláři několik dní společně tvoří a svými kvalitními výrobky jen dokazují svůj cit a talent pro práci se dřevem. Volné chvíle žáci většinou tráví aktivně poznáváním pamětihodností, v našem případě byli zahraniční hosté zaujati průběhem a atmosférou vzpomínkových akcí ve Slavkově u Brna na přelomu listopadu a prosince. Poděkování patří nejen organizátorům z jednotlivých škol, ale také Jihomoravskému kraji, s jehož podporou jsou tyto výměny realizovány. 

Mgr. V. Hirt, ISŠ