Tělocvična a kmenové učebny

ISŠ SlavkovAktuálně

Pronájem tělocvičny a učeben

 

Tělocvična

Půdorysné rozměry tělocvičny 28×16,75 m (výška 7,1 m) umožňují provozovat většinu míčových sportů jako je volejbal, košíková, tenis, futsal, nohejbal, sálovou kopanou atd. Na tyto sporty jsou rovněž nalajnovány čáry. Tělocvičnu lze také využít i pro různé druhy cvičení od gymnastiky po atletickou přípravu.
Součástí pronájmu je i šatna a sociální zařízení s WC a sprchou.
Pronájem lze realizovat v odpoledních hodinách buď jako dlouhodobý (např. pravidelné tréninky sportovních oddílů přes zimní období) nebo i na jednorázové akce při pořádání různých turnajů.

Cena za pronájem:

300 Kč/hod.

 

 

Kmenové učebny

Kmenové učebny mají kapacitu 30 míst. Lze je využít pro pořádání různých školení, rekvalifikací, besed, přednášek, seminářů atd.
Učebny jsou vybaveny moderními žákovskými lavicemi se židlemi, učitelským stolem se zabudovaným PC a přístupem na internet. Využít lze i běžnou tabuli.
Ve dvou učebnách jsou navíc instalovány interaktivní tabule systému Smart Board.

Cena za pronájem:

140 Kč/hod.

 

 

 

 

Odpovědný vedoucí
Ing. Libor Staněk – vedoucí ekonomického úseku

Kontakt
544 221 581/115
723 830 596
 stanek@iss-slavkov.eu