Spolupráce s Úřadem práce Vyškov 2014

ISŠ SlavkovAktuálně

Spolupráce s Úřadem práce Vyškov 2014

Jako každý rok, tak i letos navštívili žáci vycházejících ročníků Úřad práce Vyškov.
Co se chtěli dozvědět? Co je zajímalo? Především možnosti pracovních příležitostí po získání výučního listu či maturitního vysvědčení  a v případě nezaměstnanosti – jaké jsou další postupy při získávání práce a finanční podpory uchazečů o práci.

 Pracovník Úřadu práce Ing. Novotný se nejprve seznámil s žáky, kteří mu sdělili své plány do budoucnosti.  Vysvětlil nám nejen situaci na okrese Vyškov v oblasti zaměstnanosti, ale i možnosti, které mají nezaměstnaní při získávání práce.
Zajímavá je i nabídka dalšího vzdělávání na různých školách. Novinkou je zkrácená forma studia v učebních oborech na naší škole a ve Vyškově. Podmínkou k přijetí na toto zkrácené studium je výuční list nebo maturita. A tak se mohou mladí i starší zájemci vyučit během jednoho roku v oboru Kuchař-číšník, Automechanik či Truhlář.
Získané poznatky z Úřadu práce uplatní žáci nejen v osobním životě, ale i při závěrečných zkouškách v otázkách ze světa práce.
Exkurze byla velmi přínosná i příjemná, žáci odcházeli domů spokojeni a plni dojmů.

Ing. Vladka Otáhalová