Soutěží celá škola

ISŠ SlavkovAktuálně

Sapere, Finanční gramotnost a Tuta Via Vitae jsou tři soutěže, kterých se již tradičně účastní naše škola. Máme za sebou školní kolo a v těchto dnech se chystáme na okresní kolo. Ve školním kole se každé kategorie zúčastnilo přes sto žáků, kteří si ověřili svoje vědomosti v různých oblastech.


 

Každá soutěž má svůj podnázev. Sapere – vědět jak žít, je zaměřena na životní prostředí a životní styl, zásady ekologie, zdravou výživu, pohyb jako součást zdravého životního stylu, potraviny, prevenci nemocí, smysly a vjemy v praxi. Soutěž je od roku 2015 zařazena do Akčního plánu „Správná výživa a stravovací návyky“ národní strategie Zdraví 2020 a do „Akčního plánu proti obezitě“, národní strategie Zdraví 2020, které jsou součástí Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2014-2020 a jsou sladěny s dalšími evropskými dokumenty.
Soutěž Finanční gramotnost je rozdělena do základních tematických okruhů zabývající se informační, peněžní, cenovou, rozpočtovou a právní gramotností a také ochranou spotřebitele. Cílem soutěže je prevence proti předlužení a sociálnímu vyloučení a učí děti finančně zabezpečit sebe i svoji rodinu. Sedmý ročník soutěže finanční gramotnost osobně zaštítil náměstek MŠMT ČR Mgr. Jaroslav Fidrmuc a ministr průmyslu a obchodu Ing. Jan Mládek, CSc.
Jako poslední byla do skupiny těchto soutěží přidána celostátní soutěž Tuta Via Vitae, aneb bezpečná cesta životem pro občana EU, jejíž partnery jsou Hasičský záchranný soubor ČR, Policie ČR, Ministerstvo zdravotnictví a další instituce. Soutěžilo se v oblastech požární ochrany, ochrany obyvatelstva, dále např. v bezpečnostní problematice, zdravotní problematice, ale i v právní gramotnosti, apod.  Základními tematickými okruhy soutěže byly: požární, bezpečnostní, zdravotní, občanská, pojistná a právní gramotnost.
Tři nejlepší žáci v každé kategorii se stali členy školního družstva, které se v těchto dnech utkalo v okresním kole a pokud budeme úspěšní, můžeme změřit síly i v krajském nebo celostátním finálovém kole. Celá soutěž se koná prostřednictvím on-line soutěžního systému.

Ing. L. Svobodová, ISŠ