Reprezentujeme školu, naše město i Jihomoravský kraj

ISŠ SlavkovAkce školy, Aktuálně, Soutěže a úspěchy

Letošní rok byl poněkud jiný, než roky předcházející, ale do 10. března 2020 jsme přesto stihli přípravu a účast na odborných soutěžích.


Do gastronomické soutěže Svačinka s Rio Mare se zapojujeme již každoročně. Z finálového kola v Praze si naše zástupkyně přivezla Zvláštní cenu Rio Mare. Každoročně také organizujeme soutěž v míchání teplých nápojů – Metelka Austerlitz cup a již 3. rokem i Teekanne Czech Teatenders. V „čajové sekci“ naše specialistky získaly 3. a 5. místo, což bylo pro nás velkým uznáním. V této sekci i v soutěži FOR GASTRO & HOTEL Praha získala naše Tereza nádherné 5. místo a v koktejlové soutěži v Kroměříži 4. místo. V soutěži Matcha Czech Teatenders Cup jsme získali 7. místo. Máme i nadšence flairu a náš zástupce dosáhl na krásné 3. místo v republikovém kole. Před třemi roky jsme otevřeli nový obor cukrář a již od počátku se naše cukrářky zapojují do soutěží. Nejinak tomu bylo i letos, neboť ve Velkém Meziříčí v soutěži Ukaž, co umíš opět naše cukrářka stanula na 1. místě, ze soutěže Podbeskydský ještěr ve Frýdku-Místku jsme přivezli 6. místo.
Zapojení našich studentů do literární soutěže Slavkovské memento je již samozřejmostí a jsme rádi, že naše studentka dosáhla na 1. místo. Na naší škole máme i fotografické talenty a bylo jasné, že se rádi zapojí do fotosoutěže s názvem Projekty EU v Jihomoravském kraji. Naše Lucka získala nádherné 2. místo a doufáme, že ji na podzim čeká odměna ve formě třídenní návštěvy Bruselu, která se v jarních měsících nemohla uskutečnit. V oblasti environmentální výchovy jsme se opět zapojili do republikového projektu Enersol a naše studentka získala v krajském kole 2. místo a postoupila do republikového kola, které se bude opět konat na podzim 2020. Zde je nutné opět poděkovat firmě Liko-s, neboť zástupci této firmy byli velmi ochotní spolupracovat při přípravě naší studentky na soutěž.
V měsíci březnu a dubnu se naši automechanici měli účastnit krajského kola Autoopravář junior (letošní organizace byla na naší straně) a soutěže Automobileum i nové soutěže ve zručnosti řídit traktor. Pandemie zcela přerušila nejen výuku ve školách, ale i soutěže, které měly být vyvrcholením dlouhodobé přípravy studentů pod vedením jejich učitelů, a to ve všech oblastech. U automechaniků jsme stihli alespoň přivítat Honzu Brance po jeho návratu z rallye Dakar, v rámci Týdne s technikou Jakuba Kornfeila, který přislíbil předat své vědomosti i v dalším školním roce, prezentaci elektromobilu Tesla a vyvrcholením byly zajímavé hodiny pro všechny žáky školy v pojízdné laboratoři FabLab.
To nejlepší na konec. Naši truhláři si dlouhodobě vedou velmi dobře a o obor je zájem. V září 2019 dvoučlenné družstvo v republikové soutěži Machři roku v Praze stanulo na nádherném 1. místě a kluci i učitelé z toho měli velkou radost. Čekalo nás ale krajské kolo Truhlář junior 2020 a výsledky z minulých let byly velmi zavazující. Naši dva truhláři se podělili o 1. a 2. místo a pouze nejlepší postupuje do republikového kola, kde se utká s nejlepším truhlářem každého kraje ČR. Tréma a zodpovědnost udělala svoje, ale podařilo se nám obhájit 1. místo i v mezinárodní konkurenci (2 zástupci byli maďarské Šoproně, 2 zástupci z Polska a 2 ze Slovenska). Všichni soutěžící obdrželi ceny za svoji účast v takové prestižní soutěži a shodli se, že by se opět za rok chtěli setkat na této soutěži konané v rámci veletrhu Mobitex v BVV Brno.
Co říci na závěr? Soutěží, kterých se účastníme, je daleko více a ne vždy se nám podaří uspět podle našich přání. Naším cílem ale je, aby studenti zakusili taková klání, získávali zkušenosti, které je budou posunovat dál. Požadavky jsou veliké a my se snažíme materiálně modernizovat všechny naše obory, což s sebou nese i značné finanční zajištění. Někteří naši učitelé jsou velcí nadšenci, pro svůj obor a přípravu studentů dělají maximum, což se potom odráží i v zájmu studentů účastnit se takových velkých soutěží a stávají se opět nadšenci pro obor, který studují. Těmto vyučujícím patří moje velké poděkování a obdiv. Nyní si jen můžeme přát, aby příští školní rok nebyl zasažen pandemií. Naším přáním je nejen učit, ale i dál účastnit se odborných soutěží a výborně reprezentovat školu, naše město a Jihomoravský kraj.

Kulhánková Vlad.