Best of English

Best in English 2023

legnerjAkce školy, Soutěže a úspěchy

Měsíc listopad je již tradičně vyhrazen mezinárodní soutěži v anglickém jazyce Best in English. Letos proběhl 16. listopadu 2023 a stejně jako v loňských letech se do této akce zapojili i žáci školy a tentokrát v rekordním počtu. Účastníci reprezentující všechny obory a ročníky zaplnili tři učebny, aby si vyzkoušeli své dovednosti v poslechu a práci s textem na vyšší než školní úrovni. A mnozí z nich mají být na co pyšní. Oproti minulému kolu se mnozí zlepšili i o více jak dvacet bodů. Ačkoli soutěží převážně žáci gymnázií, pro nás hlavní dopad celé soutěže míří směrem dovnitř. Je to ideální zpětná vazba našim žákům a rovněž motivační pobídka k dalšímu rozvoji ve studiu angličtiny.

Mgr. V. Hirt, ISŠ