Soutěž „SAPERE – vědět, jak žít“

ISŠ SlavkovAktuálně

V letošním školním roce se žáci naší školy opět zúčastnili mezinárodní soutěže SAPERE – vědě, jak žít a po loňském úspěchu, kdy jsme se umístili v krajském kole na druhém místě, doufáme, že se nám bude v letošním ročníku opět dařit. Soutěž klade důraz na rozvoj teoretických a praktických znalostí z oblasti zdravé výživy a zdravého životního stylu, který se snaží vštípit všem mladým lidem.


Letošní ročník je pro nás zdařilý už v tom, že naši školu zatupovalo 191 soutěžících. Šesti nejlepším žáků školního kola předala paní ředitelka Mgr. Vladislava Kulhánková diplomy, konkrétně se jedná o žáky oboru kuchař – číšník, kteří byli úspěšní i v loňském roce Valiašek F., Korta J. a podpořil je i Trňák J. a nejúspěšnější z oboru hotelnictví byli Škrobová N. a Klimek J. Velmi příjemně nás překvapil žák prvního ročníku oboru hotelnictví Princ M., který se umístil na čtvrtém místě, ale nemůžeme opomenout i jeho spolužáky, kteří se v soutěži umístili také na velmi vysokých příčkách, proto očekáváme, že i v dalších letech bude mít naše škola úspěšné reprezentanty. Tři nejúspěšnější žáci se poctivě připravují na okresní kolo, které probíhá od 05. 01. 2015 – 11. 02. 2015.

Další informace o soutěži můžete najít na internetových stránkách http://www.saperesoutez.cz/ nebo na facebooku www.facebook.com/saperevedetjakzit.

Ing. Bc. Lenka Svobodová, ISŠ