Slavkovské memento 2019

ISŠ SlavkovAktuálně

Slavnostní vyhlášení výsledků se konalo na slavkovském zámku v pátek 26. dubna t.r. za účasti starosty Slavkova u Brna Michala Boudného, zástupců generálního konzulátu Ruské federace a náčelníka štábu Velitelství výcviku – Vojenské akademie ve Vyškově  plk. gšt. Jaroslava Medka. Svým uměním potěšili přítomné žáci ZUŠ F. France (ve spolupráci se svými vyučujícími).


Literární porota, které dlouhodobě předsedá JUDr. Jan Kux, pročetla celkem 105 prací, které byly zaslány z 16 škol. Někteří soutěžící si však propozice soutěže vyhledali sami na internetu, aniž by byli osloveni prostřednictvím svých vyučujících.
Z důvodu rozsáhlosti výčtu oceněných na tomto místě uvádíme jen žáky slavkovských škol, kterým byla udělena „cena“. Kompletní výsledková listina je k dispozici na našich webových stránkách.

Kategorie POEZIE
2. místo SŠ  Soňa Hegrová   (ISŠ Slavkov u Brna)
3. místo ZŠ  Adéla Antošová  (ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna)
Čestné uznání Marek Bielik   (ISŠ Slavkov u Brna)
Čestné uznání David Garcia   (ZŠ Komenského, Slavkov u Brna)
Čestné uznání Jiří Martinovič   (ZŠ Komenského, Slavkov u Brna)

Kategorie PRÓZA – základní školy
Cena konzula RF Zbyněk Přibilík  (ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna)
1. místo  Vojtěch Baják   (ZŠ Komenského, Slavkov u Brna)
1. místo  Adam Friedman  (ZŠ Komenského, Slavkov u Brna)
3. místo  Aneta Kalvodová  (ZŠ Komenského, Slavkov u Brna)
3. místo  Thi Anh Sao Nguyen  (ZŠ Komenského, Slavkov u Brna)
Čestné uznání 2x Daniela Dvořáková   (ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna)
Čestné uznání Zuzana Nováková  (ZŠ Komenského, Slavkov u Brna)
Čestné uznání (kolektivní dílo)
Radim Hořínek, Zbyněk Přibilík, Jakub Šidlík (ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna)

Kategorie PRÓZA – střední školy
2. místo   Tomáš Kopecký  (ISŠ Slavkov u Brna)
3. místo  Kamila Karafiátová  (ISŠ Slavkov u Brna)
 

Ocenění obdrželi diplomy, pamětní listy, drobné dárky a knihy od brněnských nakladatelství CERM, Doplněk a JOTA. Poháry pro nejlepší účastníky zajistila Československá obec legionářská, Brno 2.

Znovu děkujeme všem spolupracujícím institucím i jednotlivcům za zdárný průběh letošního ročníku Slavkovského mementa.

Jiří Blažek (ZS-A)