Slavkovské memento 2018

ISŠ SlavkovAktuálně

Slavnostní vyhlášení výsledků se konalo na slavkovském zámku ve čtvrtek 26. dubna t.r. za účasti zástupců generálního konzulátu Ruské federace, starosty Slavkova u Brna Michala Boudného a zástupce velitele Velitelství výcviku – Vojenské akademie ve Vyškově  plk. gšt. Petra Svobody. Svým uměním potěšili přítomné žáci ZUŠ F. France (ve spolupráci se svými vyučujícími).


Literární porota, které dlouhodobě předseda JUDr. Jan Kux, pročetla celkem 86 prací, které byly zaslány ze 28 škol (11 základních a 17 středních). Mnoho soutěžících si propozice soutěže vyhledalo samo na internetu, aniž by byli osloveni prostřednictvím svých vyučujících.
Z důvodu rozsáhlosti výčtu oceněných na tomto místě uvádíme jen žáky slavkovských škol, kterým byla udělena „cena“.

Kategorie POEZIE
2. místo SŠ  Hana Malíková  (ISŠ Slavkov u Brna)
Pamětní list  Maxmilián Matula  (ISŠ Slavkov u Brna)
3. místo ZŠ  Adéla Antošová  (ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna)

Kategorie PRÓZA – základní školy
3. místo  Zbyněk Přibilík  (ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna)
Čestné uznání Adéla Antošová  (ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna)
Čestné uznání Pavlína Plotěná  (ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna)

Kategorie PRÓZA – střední školy
Čestné uznání Lenka Hrdá   (ISŠ Slavkov u Brna)
Pamětní list  Simona Dospíšilová  (ISŠ Slavkov u Brna)
 

Ocenění obdrželi diplomy, pamětní listy, drobné dárky a knihy od brněnských nakladatelství CERM, Doplněk a JOTA. Poháry pro nejlepší účastníky zajistila Československá obec legionářská, Brno 2.

Znovu děkujeme všem spolupracujícím institucím i jednotlivcům za zdárný průběh letošního ročníku Slavkovského mementa.

Jiří Blažek (ZS-A)