Slavkovské memento 2017

ISŠ SlavkovAktuálně

Slavnostní vyhlášení výsledků se konalo na obvyklém místě – v Historickém sále Zámku Slavkov – Austerlitz ve středu 26. dubna t.r. za účasti zástupců generálního konzulátu Ruské federace Alexandra Nikolajeviče Budajeva, starosty Slavkova u Brna Michala Boudného a zástupce velitele Velitelství výcviku – Vojenské akademie ve Vyškově pplk. Ing. Ladislava Zakuťanského.


Svým hudebním a pěveckým uměním potěšili přítomné žáci ZUŠ F. France (ve spolupráci se svými vyučujícími).
Literární porota, které dlouhodobě předseda JUDr. Jan Kux, pročetla celkem 92 prací, které byly zaslány ze 17 škol (dvanáct středních a pět základních).
Z důvodu rozsáhlosti výčtu oceněných na tomto místě uvádíme jen žáky slavkovských škol, kterým byla udělena „cena“.

 

Kategorie POEZIE
3. místo  Markéta Legezová  (ISŠ Slavkov u Brna)
Pamětní list  Aneta Drewniaková  (ISŠ Slavkov u Brna)
Pamětní list  Veronica Andrea Kejda (ZŠ Komenského, Slavkov u Brna)
Pamětní list  Andrea Zittová  (ZŠ Komenského, Slavkov u Brna)

Kategorie PRÓZA – základní školy
3. místo  Linda Červinková  (ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna)
3. místo  Jakub Ruč   (ZŠ Komenského, Slavkov u Brna)
Čestné uznání Jana Hrabovská  (ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna)
Čestné uznání Sára Procházková  (ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna)
Čestné uznání Makéta Vojtková  (ZŠ Komenského, Slavkov u Brna)
Pamětní list  Sabina Macharová  (ZŠ Komenského, Slavkov u Brna)

Kategorie PRÓZA – střední školy
2. místo  Michael Bradáč  (ISŠ Slavkov u Brna)
Čestné uznání Kateřina Hudcová  (ISŠ Slavkov u Brna)
Čestné uznání Michal Kovařík  (ISŠ Slavkov u Brna)

Ocenění obdrželi diplomy, pamětní listy, drobné dárky a knihy od brněnských nakladatelství CERM, Doplněk a JOTA a propagační tisk Morava napoleonská od Regionální rozvojové agentury Jižní Moravy. Poháry pro nejlepší účastníky zajistila Československá obec legionářská, Brno 2. 

Znovu děkujeme všem spolupracujícím institucím i jednotlivcům za zdárný průběh letošního ročníku Slavkovského mementa.

Jiří Blažek (ZS-A)