Slavkovské memento 2016

ISŠ SlavkovAktuálně

V den výročí osvobození města Slavkov u Brna od německých okupantů se již tradičně koná také vyhlášení soutěže Slavkovské memento. Letošní 12. ročník byl odlišný od předchozích tím, že soutěž byla vyhlášena pouze jako literární.


Slavnostní vyhlášení výsledků se konalo v Historickém sále Zámku Slavkov – Austerlitz – v úterý 26. dubna t. r. za účasti zástupců generálního konzulátu Ruské federace Alexandra Nikolajeviče Budajeva, starosty Slavkova u Brna Michala Boudného a zástupce velitele Velitelství výcviku – Vojenské akademie ve Vyškově pplk. Ing. Ladislava Zakuťanského. Přítomni tomuto aktu jsou rovněž představitelé Klubu autorů literatury faktu, Československé obce legionářské a Vojenské školy v Moravské Třebové.
Svým hudebním a pěveckým uměním potěšili přítomné žáci ZUŠ F. France (ve spolupráci se svými vyučujícími).
Literární porota ve složení JUDr. Jan Kux (předseda), Ing. Petr Kopečný, PhDr. Jitka Gruntová, PhDr. Jiří Jaroš a Bc. Táňa Králová pročetla celkem 104 prací, které byly zaslány ze 16 škol (osm středních a osm základních).
Z důvodu rozsáhlosti výčtu oceněných na tomto místě uvádíme jen žáky slavkovských škol, kterým byla udělena „cena“.

 

Kategorie POEZIE
Čestné uznání Michal Pelc  (ISŠ Slavkov u Brna)

Kategorie PRÓZA – základní školy
2. místo  Michaela Brezovská (ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna)
Čestné uznání: Veronika Halouzková(ZŠ Komenského, Slavkov u Brna)
                      Ivana Macháčková (ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna)
                      Martin Machorek (ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna)
                      Zdislava Nováková (ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna)
Pamětní list:  Pavla Rudolfová (ZŠ Komenského, Slavkov u Brna)

Kategorie PRÓZA – střední školy
1. místo  Veronika Zapletalová (ISŠ Slavkov u Brna)
3. místo  Kristýna Drabálková (ISŠ Slavkov u Brna)
Čestné uznání: Marie Staňková (ISŠ Slavkov u Brna)
Pamětní list:  Simona Šimberová (ISŠ Slavkov u Brna)

Ocenění obdrželi diplomy, pamětní listy, drobné dárky a knihy od brněnských nakladatelství CERM, Doplněk a JOTA a propagační tisk Morava napoleonská od Regionální rozvojové agentury Jižní Moravy. Poháry pro nejlepší účastníky zajistila Československá obec legionářská.
Znovu děkujeme všem spolupracujícím institucím i jednotlivcům za zdárný průběh letošního ročníku Slavkovského mementa.

Jiří Blažek (ZS-A)