Sametová revoluce

ISŠ SlavkovAktuálně

Sametová revoluce

Ve dnech 20. a 25. 11. 2019 navštívili žáci prvních ročníků oboru hotelnictví Muzeum Vyškovska, ve kterém zhlédli výstavu Sametová revoluce. Vystavené dobové materiály a průvodní slovo Mgr. Horákové se staly hlavním zdrojem informací, které žáci doplňovali do svých pracovních listů. Na závěr si všichni vyrobili na památku odznak s námětem symbolizujícím 30 let svobody a demokracie v naší republice.

Mgr. E. Zemánková, ISŠ