Roadshow PEF Mendelovy univerzity Brno v naší škole

ISŠ SlavkovAktuálně

Dne 21. 10. 2016 nás přišli do školy navštívit dva studenti z Mendelovy univerzity. Jejich cílem bylo představit možnosti studia na PEF MENDELU v Brně. Prezentovali své zkušenosti, názory a život na vysoké škole.


Studenti nám předložili zpracovanou prezentaci a pustili nám i několik videí pro zpestření přednášky, která byla pro nás, žáky hotelnictví, velmi přínosná, protože nás čeká náročné rozhodnutí, a to výběr vysoké školy. Ocenili jsme, že nám tato roadshow ukázala další možnosti pomaturitního studia. Studenti nám představili obor, který navazuje na naše studium, a to management cestovního ruchu. Prezentační akce mě velmi zaujala a zvažuji studium na PEF.

S. Nováčková, žákyně ISŠ