PRVNÍ DNY NAŠICH PRVNÍCH ROČNÍKŮ

ISŠ SlavkovAktuálně

PRVNÍ DNY NAŠICH PRVNÍCH ROČNÍKŮ

Dne 6. 9. 2018 se žáci 1. ročníků oboru hotelnictví a kuchař-číšník zúčastnili odborné exkurze do penzionu Kadlcův mlýn v Brně, kde si žáci prohlédli ubytovací zařízení, nahlédli do zázemí kuchyně, zhlédli sklepní prostory bývalého mlýna včetně pozůstatků mlýnského kola a prošli se po krásném okolí Mariánského údolí. Žáci společně strávili volný čas a poznali blíže své spolužáky. Exkurze byla velmi přínosná pro žáky obou oborů a bude jim dobrým zdrojem informací k maturitní či závěrečné zkoušce.

Ing. M. Svobodová, ISŠ