Projekt Tváře světla

ISŠ SlavkovAktuálně

 

Mezinárodní projekt Tváře světla mezi Integrovanou střední školou ve Slavkově u Brna a Liceo Manzoni v italském Leccu byl realizován ve dvou setkáních.


To první se uskutečnilo 18. – 23. 3. 2015 ve Slavkově u Brna. V rámci workshopů se žáci zaměřili na světlo nejen jako fyzikální jev, ale hlavně také na jeho symbolickou rovinu, která odráží kulturní historii a historické zkušenosti. Jednotlivé roviny se pochopitelně prolínaly, což bylo patrné během návštěvy zámku ve Slavkově u Brna, Špilberku, katedrály sv. Petra a Pavla v Brně apod. Výstupem byla tvorba nástěnných posterů, které měly možnost zhlédnout ostatní žáci školy v prostorách ISŠ. Z hlediska financování, žáci z řad ISŠ zapojení v projektu si financovali veškeré náklady (doprava, vstupné do památkových objektů) individuálně z vlastních zdrojů, zároveň byli i hostitelskými rodinami. V rámci svého programu se italští žáci a vyučující zapojili do výuky v různých třídách.