Gramy Razem

Projekt ISŠ Slavkov u Brna – Šablony

ISŠ SlavkovAktuálně, Projekty

Projekt Integrované střední školy Slavkov u Brna, příspěvková organizace je spolufinancován Evropskou unií.
Jedná se o zapojení do výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování (šablony).


Gramy RazemNázev projektu: ISŠ Slavkov u Brna
Cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

Škola si určila tyto oblasti jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování:
Vzdělávání pedagogických pracovníků
Stáže pedagogů u zaměstnavatelů
Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ
Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

Datum zahájení: 1. 8. 2017
Datum ukončení: 31. 7. 2019
Celkový objem finančních prostředků: 1 197.432,- Kč.

ISŠ