Projekt ERASMUS+ KA2 – Enterpreneurship: A Serious Game

ISŠ SlavkovAktuálně, Projekty

Tento projekt je podpořen Evropskou komisí v rámci financování z programu Erasmus+, Klíčová akce 2. Předkladatelem projektu je Stichting ROC Midden Nederland, nizozemská střední škola zastřešující vzdělávání přibližně 20 000 studentů v praktickém vzdělávání.

Projekt má pak další čtyři hlavní partnery, vedle Okresní hospodářské komory  Hodonín (OHK Hodonín) také rakouský Berufsfoerderungsinstitut Oberoesterreich, britskou Cambridge Regional College a španělskou Gobierno de Navarra – Departmento de educacón. Celková výše podpory ze strany Evropské komise je 75% způsobilých výdajů projektu, 25 % výdajů poskytne JMK Okresní hospodářské komoře Hodonín, celkový rozpočet projektu je 290 618 € a délka trvání projektu je stanovena na dva roky. Dalším partnerem z JMK je Integrovaná střední škola Slavkov u Brna v pozici tzv. junior partner.

Cílem projektu je vytvořit podmínky pro rozvoj zaměstnanosti a prosperity. K tomu je potřeba zapojit mladé lidi do procesu získávání klíčových sociálních a ekonomických dovedností, zvyšování produktivity, konkurenceschopnosti a inovativnosti. Cílem projektu pak je vyřešit otázku, jak toto vzdělávání učinit atraktivním a zároveň velmi přesně cíleným.

Na základě studie klíčových dovedností bude následně vytvořen výukový modul – online pc hra. Tato hra bude vycházet z konceptu „serious game“, tedy pc her vytvořených cíleně pro vzdělávací účely, vycházejících z principu neformálního vzdělávání. Testování této hry a její finální úpravy na základě zpětné vazby budou probíhat ve spolupráci s řadou vybraných vzdělávacích institucí z pěti partnerských zemí projektu. Za Českou republiku půjde o ISŠ Slavkov u Brna, která se bude aktivně podílet již na fázi tvorby aplikace a identifikace klíčových dovedností.

Po úspěšném zapracování připomínek z testovací fáze dojde k finalizaci aplikace a jejímu uvolnění pro vzdělávací účely. Hra bude využita v hodinách školní výuky v odpovídajících předmětech ekonomického charakteru. Hra bude dostupná pro všechny školy z jihomoravského regionu, ISŠ Slavkov u Brna pak získá velmi cenné zkušenosti již při testovací fázi a bude tedy připravena hru bezprostředně po finalizaci využít v praktické výuce. O této možnosti budou OHK Hodonín informovány všechny vhodné školy a bude jim poskytnuta maximální podpora při využití těchto výsledků i v rámci ŠVP.

Mgr. Vladislava Kulhánková, ISŠ