Projekt Erasmus+ Gramy Razem žije dál

ISŠ SlavkovAktuálně, Projekty

V příjemné a přátelské atmosféře se u nás konalo v rámci dne otevřených dveří setkání představitelů města Slavkov u Brna, polského Slawkowa  a žáků naší školy.  Účastníci této schůzky si nebyli cizí. Žáci školy se o prázdninách zúčastnili projektu Erasmus + Gramy Razem a strávili nádherný týden v Polsku s žáky tamní střední školy a s mládeží Francie.


Gramy RazemPolskou delegaci, která přijela na napoleonské oslavy, tvořili dva učitelé a zástupce města. Vyjádřili přání prohlédnout si ISŠ a setkat se s naší mládeží. Žáci se na toto setkání velmi těšili. Krátké uvítání u paní ředitelky bylo plné hovoru, smíchu, nadšení a krásných vzpomínek.  Také jsme hovořili o organizaci projektu v příštím roce, která se stala záležitostí francouzského města Messeix.
Po tomto uvítání se polské delegace ujali žáci a ukázali jim svoji školu – učebny, tělocvičnu, kuchyňky a dílny odborného výcviku. Vyzkoušeli si školní trenažér, pozdravili se s českými kolegy, ochutnali skvělé vánoční cukroví…
Rozloučení následovalo v sobotu po oficiálním ukončení slavkovských slavností. Polská delegace se u nás cítila velmi dobře a nezapomněla nás pozvat na návštěvu své školy i svého města.

Mgr. E. Zemánková, ISŠ