Projekt Enersol 2017

ISŠ SlavkovAktuálně, Projekty

Projekt Enersol 2017

Dne 13. 12. 2016 se zástupci vedení školy zúčastnili regionálního odborného semináře projektu Enersol 2017 v Sokolnicích. Projekt e organizován s podporou JMK, MŠMT, MŽP a MPO. Program projektu je v souladu s obsahy průřezového tématu Člověk a prostředí, které je součástí všech RVP středního vzdělávání. Tento projekt vede žáky k úctě k životu ve všech jeho formách, k zájmu na řešení alarmujících zněm v životním prostředí, k přemýšlení o možnostech využívání obnovitelných zdrojů energií v osobním životě i ve svém okolí, k pochopení smysluplnosti udržitelného rozvoje jako nezbytné podmínky přežití lidstva.

Kulhánková Vlad., ISŠ