Přijímací řízení 2022/2023

ISŠ SlavkovAktuálně

Přijímací řízení 2022/2023

V přijímacím řízení pro školní rok 2022/2023 je v prvním kole přijímacího řízení povinně zařazena jednotná přijímací zkouška v oborech vzdělání s maturitní zkouškou (včetně nástavbového studia). Pro naši nabídku oborů vzdělání se jedná o čtyřletý maturitní obor Hotelnictví a dvouletý nástavbový obor Podnikání. 

Termíny konání jednotných přijímacích zkoušek v rámci 1. kola jsou stanoveny následovně:

1. termín: úterý 12. dubna 2022
2. termín: středa 13. dubna 2022

Náhradní termíny:

1. termín: úterý 10. května 2022
2. termín: středa 11. května 2021

Pro uchazeče o studium na střední škole s maturitní zkouškou znamená konání jednotné zkoušky absolvování didaktického testu z předmětů český jazyk a literatura a matematika. Uchazeč má možnost podat přihlášku až na dvě střední školy (nebo až na dva obory vzdělání v rámci jedné školy), přičemž je mu umožněno konat jednotnou zkoušku na každé z těchto škol. Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu. Pakliže se žák nebude v prvním či druhém termínu moci dostavit ke konání testů, například z důvodu nemoci, pak bude po omluvě řediteli školy moci konat jednotnou zkoušku v termínu náhradním.

V souvislosti s přerušením prezenční výuky na školách připravilo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání pro uchazeče o studium v oborech vzdělání s maturitní zkouškou webovou aplikaci pro přípravu na jednotnou přijímací zkoušku.

Aplikace umožňuje procvičování a následné vyhodnocení testů a tematicky zaměřených skupin úloh z českého jazyka a literatury a z matematiky v podobě blízké reálnému formátu zkoušky. Uchazeči se tak mohou seznámit nejen s obsahem zadání, ale i s jeho faktickou podobou. Výborným pomocníkem pro poznání a pochopení postupů a způsobů řešení jednotlivých úloh jsou speciálně připravená vzorová řešení.

Upozorňujeme, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, ve spolupráci s Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání a Národním pedagogickým institutem ČR, přizpůsobilo s ohledem na distanční způsob vzdělávání v loňském školním roce Specifikace požadavků pro školní rok 2021/2022. 

Více informací k jednotné přijímací zkoušce je k dispozici na https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

Propagační leták k přijímacímu řízení pro školní rok 2022/2023

{imageshow sl=10 sc=17 w=1000 h=600 /}

formát pdf leták ke stažení

 

Přihlášky ke studiu

Přihlášky ke studiu si můžete vytisknout předvyplněné z našich www stránek (odkaz v menu „Vzory přihlášek„). Dbejte na správný výběr odkazu podle vybraného oboru a zvoleného ŠVP! Dodržujte pokyny pro bezchybné vyplnění a termín odevzdání do 1. března 2022 pro 1. kolo všech oborů. Žáci s SVP (speciální vzdělávací potřeby) společně s přihláškou odevzdají také doporučení z ŠPZ (školské poradenské zařízení). Vyplněné přihlášky se podávají ředitelce školy na adresu naší školy.