Přijetí na radnici

ISŠ SlavkovAktuálně

Demokracie, obecní správa a samospráva, volby – to jsou jen některá z témat, která provázejí žáky 2. ročníku učebních oborů předmětem občanská nauka.


Skloubit výuku s praktickým životem je zase úkolem učitele. Proto se žáci 2.A AU a 2.B CUTR vydali na MěÚ ve Slavkově u Brna, kde byli přijati tajemníkem Mgr. Bohuslavem Fialou. Po krátkém úvodu, ve kterém pan Fiala pohovořil o historii města, činnosti úřadu, rozpočtu a činnosti zastupitelstva, následovala živá diskuze. Překvapivé množství dotazů mnohdy uvedlo v údiv i samotného představitele města. Beseda byla zajímavá, žáci měli možnost nahlédnout do kroniky, prohlédnout si některé prostory městského úřadu, krátce se pozdravili se starostou města.
Toto doplnění učiva mělo ze strany žáků příznivou odezvu a už dnes se těší na domluvenou schůzku s místními hasiči, kteří nám budou vyprávět o své práci a konkrétních zásazích při záplavách a povodních.
Mgr. Eva Zemánková, ISŠ