Předprázdninová návštěva Prahy

ISŠ SlavkovAktuálně

 

V již tolik očekávanou předprázdninovou dobu naši žáci rozhodně nezaháleli a horké dny strávili na mnoha odborných exkurzích. Dvě třídy oboru hotelnictví a kuchař-číšník zvolily návštěvu památek Prahy, o nichž měly připravené referáty a procházku starou Prahou spojily i s další poučnou výstavou.


Žáci z „hotelovky“ chtěli zhlédnout neobvyklou expozici Body The exhibition a žáky oboru kuchař-číšník zajímalo Národní technické muzeum, kde si mohli prohlédnout již vysloužilé dopravní prostředky, ale například i nejmodernější obojživelné vozidlo. Žáky (vlastnící samozřejmě mobilní telefon s fotoaparátem) také zaujala výstava
o dějinách fotografování, kde zjistili, jak složitou a propracovanou technologií dříve fotografie vznikaly. Naše škola často spojuje teorii s praxí, proto žádná ze zmíněných exkurzí určitě díky zájmu žáků nebyla poslední. 😉

Mgr. M. Burgetová, ISŠ