Pracovní setkání koordinátorů v Mazametu – poločas projektu Comenius – partnerství škol 2012 – 2014

ISŠ SlavkovAktuálně, Projekty

Pracovní setkání koordinátorů v Mazametu – poločas projektu Comenius – partnerství škol 2012 – 2014

Mazamet, kde se nachází jedna z našich partnerských škol, je městečko s 12 tisíci obyvateli, které se rozprostírá v malebné krajině jihovýchodní Francie. Cesta sem je komplikovaná a trvá poměrně dlouho, o čemž se přesvědčili mnozí účastníci pracovního setkání koordinátorů projektu Comenius – Partnerství škol.

 

 


 

 

 

Ta naše začala již ve 4 hodiny ráno na brněnském vlakovém nádraží a po několika přestupech skončila příchodem na hotel kolem 21 hodiny.  Tam postupně dorazily delegace všech zainteresovaných škol. Důležitost celého setkání podtrhovala skutečnost, že společně s koordinátory dorazili také ředitelé těchto škol, z Německa, Itálie, Francie, Anglie a České republiky. 
Už první den prezentovali zástupci jednotlivých škol své zkušenosti i zkušenosti svých studentů z dosavadního průběhu projektu, zhodnotili výstupy z workshopů, které se uskutečnily v rámci Comenius campů i v rámci bilaterálních výměn mezi školami. Došlo i na ryze praktické věci jako jsou společné webové stránky či podoba závěrečné zprávy v srpnu 2014. Zpracované podklady pro následnou evaluační zprávu se dotýkaly vlivu projektu na rozvoj jazykových a počítačových dovedností, vnímání evropské identity, utváření hodnotového systému; popřípadě jaké nedostatky vyplynuly v průběhu projektu. 
V druhé části se pak diskuse stočila k plánovaným aktivitám 2013 – 2014. Pochopitelně velká pozornost byla věnována nadcházejícímu Comenius campu ve Slavkově u Brna, který se koná ve dnech 14. – 17. října. Svoji účast potvrdily všechny naše partnerské školy a některé dokonce chtěly vyslat více žáků, než nám umožňuje naše kapacita. Slibným momentem je i zájem o bilaterální výměny s naší školou ze strany většiny zúčastněných škol. Pokud se to podaří, pak bychom v následujících letech rádi uskutečnili výměny s Polskem, Německem, Itálií, Francií a doufejme i s Anglií, aby mohlo získávat nezapomenutelné zkušenosti a zážitky co největší množství našich studentů. 
S tím souvisela i další část pracovního setkání, tj. debata o podobě projektu v rozmezí let 2014 – 2016. Přestože současný projekt ještě není uzavřen, je nutné přemýšlet o tématu a náplni workshopů na další období. Během pobytu v Mazametu se tak vedla nejen jednání o výměnách, ale z diskusí postupně vykrystalizovaly i první návrhy, které byly rozděleny do několika tematických okruhů, z nichž se potom ve finále vybere ten, který obstojí před hodnotiteli Evropské komise. Celý tým koordinátorů čeká tedy ještě hodně práce.

Mgr. Vladimír Hirt