Poznávali jsme Budapešť

ISŠ SlavkovAktuálně

 

Ve dnech 10. – 13. října 2017 proběhla již podruhé v maďarské Budapešti bilaterální výměna v rámci projektu Zkušenost a poznání – čelem k výzvám trhu práce, které se zúčastnili žáci 1. a 2. ročníků oboru kuchař-číšník. Cílem výměny bylo zejména seznámení se s maďarskou gastronomií, poznávání historických památek a v neposlední řadě využití anglického jazyka v praxi.


Žáci byli ubytováni v maďarských rodinách, což bylo pro ně velkým přínosem v rámci komunikace v cizím jazyce. Spolu s maďarskými žáky a za doprovodu místního učitele pro odborný výcvik připravovali ve školní kuchyni místní pokrmy. Co se týče památek, navštívili jsme Parlament a Skalní nemocnici, která byla v provozu koncem druhé světové války a žáky velmi zaujala. Bazilika svatého Štěpána, odkud byl impozantní výhled na celou Budapešť, se žákům rovněž velmi líbila. Dále jsme zažili krásnou plavbu lodí po Dunaji, jeli okružní jízdu autobusem, odkud jsme měli možnost sledovat komentovanou prohlídku místních památek, která byla nezapomenutelná. Navštívili jsme také Matyášův chrám, který se nachází nedaleko Budínského hradu. Na vyhlášeném trhu Great Market si žáci zakoupili suvenýry pro své rodiny a těšili se ze všech okamžiků. Výměnný pobyt se žákům velmi líbil a stěží z Budapešti odjížděli. Loučení pro obě strany nebylo jednoduché, již nyní se těší na okamžik, kdy maďarské žáky přivítají v naší škole a na oplátku je ubytují ve svých rodinách.

Mgr. J. Výletová, ISŠ