„Postav si svůj elektromobil“

ISŠ SlavkovAktuálně

Odborní učitelé praktického vyučování úseku autooborů se zúčastnili pracovního setkání na téma podpory moderní výuky elektromobilů Z průběhu jednání přinášíme tiskovou zprávu.


„Postav si svůj elektromobil“
(tisková zpráva)
To bylo tématem pracovního setkání pracovníků středních škol s automobilním zaměřením, zástupců města Ostravy, Sdružení pro elektromobilitu ASEP a výrobců v oblasti automotive. Pracovní setkání ve středu 14. února 2018 bylo organizováno Moravskoslezským automobilním klastrem na popud V/V týmu Systémy Alternativních Zdrojů Energií (dále jen SAZE) katedry kybernetiky a BMI, FEI VŠB-TU Ostrava. Tým se zaměřuje na oblast měření a řízení alternativních zdrojů energií. Dlouhodobě se zabývá technologiemi podpory a infrastruktury elektromobility s rozsáhlým plošným nasazením.

Pracovní jednání zahájil Ing.Glogar, výkonný ředitel Moravskoslezského automobilního klastru a informoval o aktivitách Green Wheels kdy vznikají výukové a metodické materiály pro podporu výuky na středních školách. Navázal doc.Horák, který v prezentaci představil stavebnici elektromobilu KAIPAN 415. Vozidlo a jeho stavebnice byly vyvinuty Společným výzkumným a vývojovým pracovištěm pro elektromobilitu ve Smržovce založeným konsorciem VŠB-TU Ostrava, KAIPAN a Isotra v roce 2008.

Hlavní část diskuse byla věnována atributům možného budoucího projektu pro střední školy, přínosům a dlouhodobé udržitelnosti financování této aktivity. K objasnění některých možných situací přispěly i příspěvky p.Hradského, ředitele společnosti KAIPAN, Ing.Burkoviče za ASEP a p.Jelínka ze společnosti Horizon Educational. Zúčastnění se při jednání shodli na tom, že praktická stránka přípravy středoškoláků podpořená možností práce se stavebnicí elektromobilu KAIPAN 415 bude pro střední školy významným přínosem i z pohledu motivace studentů k dalšímu studiu. Současně rozhodli o zájmu účastnit se přípravy nastíněného projektu a zapojit se aktivně do společných aktivit.

Pracovní jednání bylo završeno předvedením prototypu elektromobilu KAIPAN 415 a neformální diskusí zúčastněných v prostorách Prototypové laboratoře C112 Centra pokročilých a inovativních technologií VŠB-TU Ostrava.

Kontakt: VŠB-TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra kybernetiky a BMI, Prototypová laboratoř CPIT C112, 17. listopadu 15, 70800 Ostrava, Česká republika Tel.: 00420-59-732-9339, bohumil.horak@vsb.cz
Pozn.: V případě, zájmu zašleme prezentaci „Postav si svůj elektromobil“.