Tradiční návštěva Uherského Brodu a Velehradu

ISŠ SlavkovAktuálně

 

Poslední školní den před velikonočními prázdninami navštívili žáci tříd 1.B HT a 2.B HT Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě, kam již mnoho let pravidelně jezdí mladší ročníky v rámci výuky českého jazyka a literatury.


Kromě klasické komentované prohlídky čekal na žáky interaktivní program, při kterém zasedli do dobových lavic a na vlastní kůži si vyzkoušeli Komenského pojetí výuky na bázi jeho knihy Orbis pictus. Z Uherského Brodu jsme pokračovali do ekologického centra Živá voda v Modré, kde zaujala především možnost podívat se pod hladinu rybníka. Poslední zastávkou byla návštěva Velehradu, nejvýznamnějšího poutního místa a duchovního centra České republiky.

Mgr. V. Hirt, ISŠ

 

Dne 12. 4. 2017 se třídy prvního a druhého ročníku oboru hotelnictví zúčastnily odborné exkurze do muzea Jana Amose Komenského, zhlédly zajímavou botanickou a sladkovodní expozici Živá voda Modrá a navštívily poutní místo Velehrad. V muzeu žáci pronikli do tajů narození, života a výchovného působení učitele národů Jana Amose Komenského a poutavá pro ně byla i doprovodná expozice Orbis pictus, kde si sami vyzkoušeli, jaké je to sedět ve starých lavicích a učit se podle Komenského knihy Svět v obrazech. Každá dvojice žáků měla k dispozici několik slov, která poté podle aktuálně čteného textu žáci jednotlivě přiřazovali k věcem a jevům znázorněným na obrázku. Mnohdy šlo i o zastaralá slova, jejichž význam byl pro žáky překvapivý. V přírodovědné expozici Živá voda všechny nejvíce nadchl „tunel“, ve kterém mohli zespoda sledovat některé druhy ryb českých rybníků a tůní. Na Velehradě pak žáci obdivovali majestátnost a velkolepost stavby i jejího interiéru.

Mgr. Marcela Burgetová