Poděkování

ISŠ SlavkovAktuálně

Poděkování

Jménem naší školy i jménem svým upřímně děkuji za vzornou reprezentaci školy v celostátním kole sportovní gymnastiky za 2. místo ve družstvech žáků ve složení P. Machálek, J. Daniel, T. Přichystal a M. Antl a za 1. místo v jednotlivcích T. Přichystalovi. Blahopřejeme k vynikajícímu úspěchu a přejeme mnoho dalším nejen sportovních úspěchů.

Kulhánková Vlad., ISŠ