Poděkování za catering Town Twinning Heršpice

ISŠ SlavkovAktuálně

Poděkování za catering Town Twinning Heršpice

Jménem svým a vedení školy upřímně děkuji pracovnímu týmu Mgr. Horákové (obor kuchař-číšník), týmu pracovnic školní kuchyně pod vedením paní Streichlové a pracovnicím našeho domova mládeže za bezchybnou organizaci a zajištění akce Town Twinning  v programu Europe for Citizens pořádanou obcí Heršpice při příležitosti meziobecní spolupráce maďarských, slovenských a českých občanů. Velké poděkování patří i našim žákům oboru kuchař-číšník, kteří se na akci taktéž podíleli.

Kulhánková Vlad., ISŠ