Poděkování za catering – přístavba ZŠ Tyršova

ISŠ SlavkovAktuálně

Poděkování za catering – přístavba ZŠ Tyršova

Malé občerstvení při slavnostním otevření přístavby ZŠ Tyršova ve Slavkově u Brna připravili žáci oboru hotelnictví pod vedením Mgr. M. Zajdákové a obsluhu této akce vedla M. Novoměstská. Děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Kulhánková Vlad.