Poděkování za catering – konference Brno

ISŠ SlavkovAktuálně

Poděkování za catering – konference Brno

Jménem vedení školy i jménem svým děkuji Mgr. Horákové, učitelkám odborného výcviku KČ a žákům za skvělou spolupráci při přípravě a zajištění občerstvení na Konferenci o kariérovém poradenství v Brně.

Kulhánková Vlad.