Poděkování firmě LIKO-s.

ISŠ SlavkovAktuálně

Poděkování firmě LIKO-s.

V rámci předmětu biologie a ekologie se žáci hotelnictví zúčastnili 10. 12. 2019 odborné exkurze ve firmě LIKO-s. Studenti zde na vlastní oči viděli jedinečnou zelenou továrnu. Prohlédli si velmi zajímavou prezentaci o výrobní strategii této firmy a informace se pak pokusí zužitkovat při přípravě prezentace do soutěže projektu ENERSOL. Děkujeme touto cestou zástupcům firmy za vstřícnost a ochotu seznámit naše žáky s nejmodernějšími technologiemi.

Mgr. R. Vaňura, ISŠ