Po stopách románských a gotických památek jižní Moravy

ISŠ SlavkovAktuálně

 

Na svých pravidelných cestách za poznáním jsme spolu za dva roky stihli navštívit řadu míst v České republice i v zahraničí. Ve středu 3. května 2017 se naše pozornost upřela k památkám, které sice nenacházíme často na titulních stranách propagačních materiálů, avšak bezpochyby patří k architektonickým klenotům jižní Moravy.


První zastávkou bylo malebné městečko Dolní Kounice, které by samo o sobě stálo za celodenní výlet. Vybrali jsme si hlavní magnet – bývalý klášter Rosa Coeli, který upoutal některé žáky už při tvorbě informační prezentace určené pro návštěvu naší partnerské školy v Itálii.  Krátce jsme se zastavili v místní synagoze, která nyní slouží jako muzeum a je pamětníkem početné židovské komunity, která kdysi v Dolních Kounicích žila. Stranou od hlavních silničních tahů se ukrývá románský kostel sv. Petra a Pavla v Řeznovicích z druhé poloviny 12. století. Do dnešní doby se zachovaly původní fresky sv. Ondřeje a sv. Jana a unikátní kumánský náhrobek umístěný uvnitř kostela. Kostel není běžně přístupný, proto velké poděkování patří paní Řezáčové za to, že jsme se mohli podívat dovnitř. Cílem naší cesty ovšem bylo město Znojmo a jeho hlavní turistická památka rotunda sv. Kateřiny, která je mimořádná svou freskovou výzdobou. Vzhledem ke své výjimečnosti je vstup do rotundy značně omezen jak počtem návštěvníků, tak počasím. V tomto ohledu jsme měli štěstí a díky přízni počasí se nám podařilo postupně navštívit vnitřní prostory rotundy. Závěrem bych chtěl jménem svým i žáků 2.B HT poděkovat všem milým průvodkyním, které se nám věnovaly a poskytly nám podrobné a zajímavé informace.

Mgr. V. Hirt, ISŠ