Po stopách Napoleona

ISŠ SlavkovAktuálně

 

Krásné podzimní počasí vylákalo žáky 1. ročníků oboru hotelnictví na slavkovské bojiště. Na cestě je doprovázeli žáci z Německa, kteří školu a město navštívili v rámci projektu  Do světa!2017.


První zastávka byla na Mohyle míru. Žáci prošli muzejní objekt s nově koncipovanou expozicí, jejímž středem je slavkovská bitva, navštívili kapli a prošli se místy, kde francouzský IV. armádní sbor vedený generálem Soultem 2. prosince 1805 prorazil spojenecký střed a opanoval Pratecký kopec. Poté následovalo přemístění na Žuráň. I tohoto dne byl Slavkov u Brna zahalen jemnou mlhou, přes kterou se dralo slunce, které se kdysi stalo symbolem úspěšné napoleonské bitvy. Po prohlídce památníku bitvy z roku 1930 pokračovali žáci na Santon, kde si prověřili nejen svoje dějepisné znalosti, ale i fyzické schopnosti. Zdolání cíle u kapličky všechny odměnilo. Mlha se zvedla a podzimní výhled po okolí byl fascinující. Po krátké přestávce jsme pokračovali na Starou poštu se zastávkou u památníku koní a dále do Slavkova u Brna, kde byla celá exkurze ukončena.

Mgr. E. Zemánková, ISŠ