Osudový rok 1918 a 100 let republik

ISŠ SlavkovAktuálně

V průběhu letošního roku si žáci ISŠ ve Slavkově u Brna připomínali celou řadou akcí významné události roku 1918. K nim patřily třídní projekty a jejich prezentace zpracované v hodinách dějepisu a občanské nauky. Žáci se blíže seznámili s okolnostmi vzniku první republiky, velkými postavami října 1918, zjišťovali, co všechno dali Češi světu, jaké objevy a vynálezy nás proslavily, co nám přinesly letopočty s osudovými osmičkami na konci, jak se vyvíjel čs. automobilový průmysl či jaká byla móda.
Tato aktivita se setkala u žáků s velkým ohlasem, práce je zaujala a bavila, nejlepší koláže byly vystaveny ve škole na nástěnce, která byla zaměřena k 100. výročí založení ČSR.


Další úspěšnou akcí byla návštěva 1. ročníků oboru hotelnictví a turismus a 2. ročníku třídy 2.A AU na výstavě Rok 1918 – co nám válka vzala a dala… na Špilberku v Brně. Připomněli jsme si odvahu našich předků, kteří bojovali na frontách 1. světové války, prohlédli jsme si autentické fotografie, historické předměty, vyslechli některé z válečných příběhů. Zjistili jsme, co všechno vojáci na frontě prožili
a jaký osud je čekal v nové vlasti. Zaujaly nás nejen uniformy a zbraně, ale i dochované suvenýry, které vytvořili sami vojáci a které zůstaly v jejich rodinách jako vzácná památka dodnes.
Na výstavě jsme se také dozvěděli, jak probíhalo vyhlášení republiky 29. října 1918 v Brně a jak Brňané prožívali tyto události a přísahali věrnost republice.

Velkého úspěchu dosáhla žákyně 1. ročníku učebního oboru cukrář T. Beránková, která s dezertem pana Masaryka obsadila 1. místo v soutěži Ukaž, co umíš, pořádané při příležitosti 100 let státnosti ve Velkém Meziříčí.

Poslední připravovanou akcí školy je beseda s historikem slavkovského zámku panem Mgr. Martinem Rájou, Ph.D., která se bude konat v prosinci t. r. a zúčastní se jí všichni žáci školy. Jejím cílem je podpora zájmu o minulost našeho národa a zvýšení zájmu žáků o veřejné záležitosti.

Mgr. Eva Zemánková, ISŠ