Osmičky, které změnily Československo

ISŠ SlavkovAktuálně

 

Stejnojmenný třídní projekt žáků 1.A a 1.B oboru hotelnictví naší školy byl realizován v rámci hodin dějepisu. O názvu hlasovali sami žáci a vybrali ho z několika návrhů. Celý projekt byl zaměřen k 100. výročí vzniku Československa a odstartoval akce, kterými si budou žáci ISŠ toto výročí i v příštím školním roce připomínat.


Studenti prvního ročníku byli rozděleni do jedenácti pracovních skupin, které se musely vypořádat se zadanými tématy, z nichž některá měla další podtémata:
 1918 – Vznik Československa, T. G. Masaryk, Muži října, Čs. legie
 1938 – Mnichovský diktát, čs. bunkry a opevnění
 1948 – Únorové události, Klement Gottwald
 1968 – Pražské jaro, srpnové události
 1978 – 1. čs. občan ve vesmíru
 1998 –  Václav Havel
Touto cestou se žáci seznámili s významnými událostmi v dějinách českého národa, které se odehrály ve 20. století. Vyhledali, ověřili a zpracovali nejdůležitější informace, k jejichž získání zapojili čtenářskou a mediální gramotnost a vytvořili obrazové mapy, které postupně jednotlivé skupiny prezentovaly dalším spolužákům. Ze svých výtvarně ztvárněných děl vytvořili žáci ve škole malou galerii, která je zdrojem poznání i pro žáky ostatních tříd a oborů.

Mgr. E. Zemánková, ISŠ