Odborný seminář Brisk Tábor

ISŠ SlavkovAktuálně

Dne 8. 6. 2017 se zúčastnili učitelé praktického vyučování a učitelé odborného vyučování akreditovaného technického vzdělávacího semináře v akciové společnosti Brisk Tábor v rámci projektu IQ Industry.


Akciová společnost se zabývá výrobou zapalovacích svíček, snímačů pro automobilový průmysl, zapalovacích elektrod ionizačních sond a technické keramiky. Během semináře nám byla promítnuta prezentace společnosti s odborným výkladem. Ve druhé části semináře jsme se zúčastnili prohlídky celého výrobního procesu za doprovodu technického vedoucího, který nám podal odborný výklad ke každé části tohoto procesu a zodpověděl i naše dotazy.

Mgr. J. Kosař, ISŠ