Odborná exkurze do Třebíče

ISŠ Slavkov Aktuálně

 

Dne 12. 9. 2016 navštívila třída 2.A HT město Třebíč. Zaměřili jsme se na židovské město, které patří na seznam památek UNESCO. Paní průvodkyně z turistického informačního centra s námi strávila více než dvě hodiny, aby nám ukázala největší zajímavosti.


Prohlídka začala v Zadní synagoze, ve které jsme si povídali o historii židovské komunity v Třebíči. V prvním patře si žáci prohlédli model židovské čtvrti a malou expozici. Sousední dům Seligmanna Bauera ukazuje typické židovské obydlí –  krámek
v přízemí a obytné prostory v patře. Zaujaly nás repliky bankovek z první republiky a seznamy obchodů, ve kterých si dnešní Židé mohou koupit košer potraviny. Prošli jsme i části židovské čtvrti, prozkoumali rýhy po protipovodňových zábranách ve vstupním portálu do domu. Zastavili jsme se
u stolpersteinů (kamenů zmizelých) u bývalé židovské brány.  Paní průvodkyně nás zavedla i do židovské lázně mikve a do Přední synagogy, která dnes slouží jako modlitebna Československé církve husitské. Naši exkurzi zakončila procházka na židovský hřbitov. Ti, které neudolalo horko, se šli podívat i do baziliky svatého Prokopa. Věřím, že se exkurze žákům líbila.

Mgr. Š. Freyová, ISŠ