Odborná exkurze do Třebíče

ISŠ SlavkovAktuálně

 

Dne 12. 9. 2016 navštívila třída 2.A HT město Třebíč. Zaměřili jsme se na židovské město, které patří na seznam památek UNESCO. Paní průvodkyně z turistického informačního centra s námi strávila více než dvě hodiny, aby nám ukázala největší zajímavosti.


Prohlídka začala v Zadní synagoze, ve které jsme si povídali o historii židovské komunity v Třebíči. V prvním patře si žáci prohlédli model židovské čtvrti a malou expozici. Sousední dům Seligmanna Bauera ukazuje typické židovské obydlí –  krámek
v přízemí a obytné prostory v patře. Zaujaly nás repliky bankovek z první republiky a seznamy obchodů, ve kterých si dnešní Židé mohou koupit košer potraviny. Prošli jsme i části židovské čtvrti, prozkoumali rýhy po protipovodňových zábranách ve vstupním portálu do domu. Zastavili jsme se
u stolpersteinů (kamenů zmizelých) u bývalé židovské brány.  Paní průvodkyně nás zavedla i do židovské lázně mikve a do Přední synagogy, která dnes slouží jako modlitebna Československé církve husitské. Naši exkurzi zakončila procházka na židovský hřbitov. Ti, které neudolalo horko, se šli podívat i do baziliky svatého Prokopa. Věřím, že se exkurze žákům líbila.

Mgr. Š. Freyová, ISŠ