Odborná exkurze automechaniků Hyundai Nošovice

ISŠ SlavkovAktuálně

Dne 3. října 2017 navštívili žáci 2.B AU a žáci 3.A AU nejmodernější automobilku v Evropě –  Hyundai  Motor Manufacturing Czech Nošovice.


V první části exkurze všichni přítomní zhlédli prezentační film, který byl zaměřený na historii firmy a její postupné rozrůstání, rozvoj výroby, nejúspěšnější typy vozů i na péči o zaměstnance v oblasti odborné a sociální. Dále následovala prohlídka výrobních hal HMCM.  V návštěvnických vláčcích jsme se přemisťovali z jedné budovy do druhé a postupně projeli lisovnou, svařovnou a nejzajímavější halou velikosti šestnácti fotbalových hřišť, kde probíhala finální montáž vozů. Každou necelou minutu sjel z linky jeden nový vůz, přičemž v České republice zůstává pouze pět procent vyrobených vozů, zbytek automobilka vyváží do 66 zemí světa. Poslední navštívenou halou byla převodovkárna. Celá exkurze proběhla za velice přísných bezpečnostních pravidel. Žáci si udělali konkrétní představu o tom, jak probíhá výroba vozů a mohou přemýšlet o svém pracovním uplatnění v oboru mimo region.

Mgr. E. Zemánková, ISŠ