Odborná exkurze Adamov

ISŠ SlavkovAktuálně

Odborná exkurze Adamov

Dne 5. 5. 2014 jsme s naší třídou navštívili Adamov, konkrétně kostel sv. Barbory, abychom se podívali na krásný Světelský oltář. Světelský oltář je částí bývalého hlavního oltáře zasvěceného Nanebevzetí panny Marie, který byl vytvořen pro cisterciácký klášter ve Zwettlu v Dolním Rakousku. Odhadovaná doba vzniku oltáře se pohybuje mezi léty 1516 až 1525.

 

 

 

Jedná se o významnou památku pozdně gotického řezbářství. Místní průvodce nám důkladně popsal celý oltář se zajímavými poznatky, týkající se jeho historie i samotných postav na něm vyobrazených. Po pořízení fotografií oltáře jsme se rozhodli, že svou návštěvu v Adamově obohatíme o další zážitek. Proto jsme se vydali na blízkou Adamovskou rozhlednu, která nabízí výhled na Adamov a okolí. Poté jsme se vydali zpátky na vlak 
a cestou do Brna jsme zakončili naši exkurzi.

Tímto bych chtěl za sebe i za celou třídu poděkovat našemu třídnímu učiteli Mgr. Vladimíru Hirtovi, který pro nás přichystal tuhle poučnou i zábavnou exkurzi.

M. Husovský, ISŠ