Novoroční setkání žáků s vedením školy

ISŠ SlavkovAktuálně

Jako malé poděkování našim žákům se konalo na začátku ledna novoroční setkání žáků s vedením školy a třídními učiteli.


Všichni přítomní ocenili žáky za jejich plnění nejen školních povinností, ale i za úspěchy, které v loňském roce dosáhli v odborných a všeobecných soutěžích. Žáci obdrželi malé dárky od našich sponzorů, kterým tímto děkujeme. Našim žákům přejeme hodně úspěchů v tomto roce, děkujeme za vynikající reprezentaci na akcích školy a budeme rádi, když se jejich řady rozšíří o další aktivní a úspěšné žáky.

Mgr. Kulhánková Vlad., ISŠ