Nezapomenutelné zážitky

ISŠ SlavkovAktuálně

Ve dnech 12. 6. – 14. 6. 2019 odjela naše třída 3.A HT na poznávací zájezd do Slovinska. Program jsme měli velmi nabytý.


První den jsme se podívali do soutěsky Vintgar a poté jsme poznali krásné město Bled. Druhý den jsme vycestovali do největší jeskyně Postojna, kde jsme viděli krásné krápníky a kouzlo přírody. V odpoledních hodinách jsme vyrazili prozkoumat městečko Koper, Piran a Portorož. Třetí den jsme navštívili hlavní město Lublaň, ve které jsme poznali tamní kulturní památky a nakoupili suvenýry, naobědvali se a vydali se na zpáteční cestu domů. Za krásný program a spoustu nových zážitků vděčíme cestovní kanceláři a naší průvodkyni paní Malíkové.

A. Vyhnánková, P. Korábová, S.  Kaufová, ISŠ