Nezapomenutelné pomníky

ISŠ SlavkovAktuálně

Nezapomenutelné pomníky

Vážení studenti, učitelé a zájemci o historii,
rádi bychom Vám touto cestou poděkovali za Vaše příspěvky a rozvoj projektu (Ne)zapomenutelné pomníky – stoletá paměť národa a země 1914-1918, který byl realizován v letech 2014-2018. Pro velký zájem, který nás těší, byl projekt prodloužen. Jsme potěšeni, že stále své příspěvky přidáváte a již nyní je vloženo 996 pomníků. Dovolujeme si Vám jako poděkování za Vaši přízeň a snahu zaslat v příloze Pamětní list. Věříme, že i nadále se bude projekt rozvíjet a těšíme se na Vaše další příspěvky.

Za (Ne)zapomenutelné pomníky
J. S. Knoflíčková
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského
odbor Pedagogická knihovna J. A. Komenského
oddělení Služeb čtenářů

Zvláštní poděkování patří Mgr. E. Zemánkové a žákům oboru hotelnictví, kteří se do tohoto projektu zapojili.

Kulhánková Vlad., ISŠ