Nejlepší odborník hotelnictví a cestovního ruchu

ISŠ SlavkovAktuálně

Od 20. 3. do 24. 3. 2017 se konal 1. ročník školní soutěže Nejlepší odborník hotelnictví a cestovního ruchu pro žáky oboru hotelnictví. Soutěž probíhala ve čtyřech kategoriích pro všechny ročníky, zahrnovala teoretický test z odborných předmětů a praktické úkoly.


Zvítězili žáci: 1 ročník – V. Hlavinka, za 2. ročník V. Červinka, za 3. ročník A. Fialová a za 4. ročník S. Nováčková. Výsledky potvrdily vysokou kvalitu výuky a schopnost žáků uplatnit poznatky v praxi. Vítězové 2. a 3. kategorie budou naši školu reprezentovat na VIII. ročníku soutěže s mezinárodní účastí Vítejte u nás, která bude probíhat ve dnech 14. – 15. 6. 2017 v Českých Budějovicích. Cílem soutěže je podpora a propagace regionálního cestovního ruchu a kulturního dědictví, porovnání odborných, komunikačních a prezenčních dovedností žáků středních škol zaměřených na cestovní ruch, hotelnictví a gastronomii. V soutěži budeme našim žákům držet palce a věřit ve výborné umístění v mezinárodní konkurenci.

Ing. M. Šindler, ISŠ