Nejdůležitější termíny 2022/2023

ISŠ SlavkovAktuálně

Nejdůležitější termíny pro školní rok 2022/2023

do 31. ledna 2022zveřejnění nejvyššího počtu přijímaných uchazečů ke vzdělávání do jednotlivých oborů
do 31. ledna 2022stanovení kritérií přijímacího řízení do jednotlivých oborů
do 31. ledna 2022rozhodnutí o konání přijímacích zkoušek a jejich termíny
do 1. března 2022termín odevzdání přihlášek ke vzdělávání na ředitelství školy (platí pro uchazeče ze ZŠ i uchazeče ze SŠ o denní nástavbové studium). Žáci s SVP (speciální vzdělávací potřeby) společně s přihláškou odevzdají také doporučení z ŠPZ (školské poradenské zařízení).
1. kolo přijímacího řízení
12. dubna 20221. termín jednotných přijímacích zkoušek (obory HT a PO)
13. dubna 20222. termín jednotných přijímacích zkoušek (obory HT a PO)
10. května 20221. náhradní termín
11. května 20222. náhradní termín
30. dubna 2022vyhlášení výsledků přijímacího řízení do všech oborů vzdělání (podrobnější informace budou uvedeny na pozvánkách k přijímacímu řízení)
další kola přijímacího řízení
termíny dalších kol přijímacího řízení budou aktuálně zveřejňovány na stránkách školy www.iss-slavkov.eu