Název projektu: Ze Slavkova u Brna do Evropy 2016

ISŠ SlavkovAktuálně

Evropský program Erasmus +
klíčová akce 1: Odborné vzdělávání
začátek projektu: 1. 9. 2016
konec projektu: 31. 8. 2017


Projekt Integrované střední školy Slavkov u Brna podporoval odborné vzdělávání žáků v rámci zahraničních stáží ve firmách. Byl koncipován na jeden školní rok 2016/2017, ve kterém celkem 12 žáků oborů hotelnictví a kuchař-číšník absolvovalo čtyřtýdenní stáže v italské Florencii, 8 žáků oboru mechanik opravář motorových vozidel čtyřtýdenní stáže ve španělském Martosu a 2 žáci oboru truhlář čtyřtýdenní stáž v italské Florencii. Všechny náklady na jednotlivé stáže byly hrazeny ze schválené výše grantu. Vybraným žákům byla poskytnuta jazyková, kulturní a odborná příprava v délce 40 vyučovacích hodin. Stáže byly realizovány a připraveny za využití evropského systému kreditů pro odborné vzdělávání, se kterým má škola pozitivní zkušenost již z předchozích projektů. Byla dodržena všechna pravidla ECVET. Při certifikaci mobilit byl využíván certifikát Europass. Tato certifikace byla vybrána zejména za účelem zajištění standardizovaného postupu a zajištění celoevropské platnosti certifikace. To přispělo k váze a využitelnosti certifikace pro účastníky jak na domácím, tak evropském trhu práce. Škola považuje certifikaci Europassem Mobility za nejlepší možnou variantu a pro stážistu potenciálně nejpřínosnější alternativu na úrovni ČR i EU.  Projekt reagoval na příležitosti a výzvy pro žáky a pracovníky v oblasti praktické odborné přípravy. Zejména pak na problematičnost zajištění stáží ve společnostech s moderním vybavením, technikami a postupy, které jsou schopny nabídnout propojení odborných znalostí s praxí. Přínos projektu  se také projevil v oblasti přenosu zkušeností, poznatků, nových postupů a dobré praxe ze zahraničí a také v oblasti rozvoje jazykových, komunikačních a měkkých dovedností (zodpovědnost, flexibilita, pracovní návyky, atd.). V souladu se zásadami ECVET byla pro každý obor v rámci projektu vypracovaná Smlouva o učení, která obsahovala výsledky učení, kterých měl účastník dosáhnout. Výsledky učení byly přímou reakcí na potřeby jednotlivých oborů, využívaly přínos spolupráce s přijímajícími organizacemi z praxe a vytvořily učební program, který přenáší odborné dovednosti a postupy z praxe na účastníky/žáky. Toto zaměření vycházelo z nezbytnosti praktické odborné přípravy účastníků, kteří tím zásadně navýšili svou praktickou uplatnitelnost a hodnotu na trhu práce. Účastníkům byly nad rámec uvedených Europassů – Mobility také školou vydány certifikáty o absolvování zahraniční stáže. Tyto certifikáty obsahovaly vedle identifikace účastníka především údaje o přijímající organizaci, oboru (tématu) a délce odborné stáže a také informaci o obsahu (programu) realizace stáže v rámci programu Erasmus+ (s prvky publicity). Certifikát je pro účastníky přínosný zejména při prokazování odborných zkušeností na prestižní zahraniční stáži při uplatnění účastníků na trhu práce. Díky dobrému jménu školy a jejich zahraničních partnerů je tento certifikát pro účastníky významným přínosem. Na základě zkušeností předpokládáme, že certifikáty budou účastníci používat ve svých životopisech

 

Ing. V. Bábek, ISŠ