Návštěva Šoproně v rámci mezinárodního projektu Tradice a inovace

ISŠ SlavkovAkce školy, Aktuálně, Projekty, Zahraniční spolupráce

Ve dnech 24. – 27. 9. 2018 proběhla v rámci mezinárodního projektu Tradice a inovace již tradiční návštěva maďarské školy v Šoproni (Handler Nándor Szakképző Iskola). Tohoto výměnného pobytu se zúčastnilo 7 žáků oboru truhlář ze tříd 1.A TR a 2.B CUTR se svým třídním učitelem a s vyučující německého jazyka.


Již po překročení maďarských hranic se ukázalo, že mezi žáky je nejen dokonalý mistr maďarského jazyka, ale také znalec maďarských dějin a kultury. V Šoproni byl připravený bohatý program: návštěva kamenného lomu a jeskynního divadla ve  Fertőrákosi, prohlídka dílen všech oborů, které se na této škole vyučují, spolupráce českých a maďarských truhlářů při výrobě stoličky s využitím nejmodernějších přístrojů, procházka historickým centrem Šoproně s prohlídkou vyhlídkové věže a muzea, exkurze výrobního závodu firmy Velux ve Fertödu a na závěr návštěva veletrhu Euroskills v Budapešti, kde se právě probíhala mezinárodní soutěž nejlepších odborníků jednotlivých oborů. Tento výměnný pobyt potvrdil, že obor truhlář je i v dnešní době velmi zajímavý a atraktivní pro budoucí povolání.

Mgr. L. Járová, ISŠ